My a naše třída

intervenční program

Program My a naše třída je určen pro kolektiv, ve kterém je podezření na šikanu, či již byla šikana potvrzena. Popřípadě tam, kde došlo k výskytu jiné náročné nebo krizové situace vyžadující intenzivní řešení. 

Průběh programu je sestavován po konzultaci s třídním učitelem, v intenzitě a počtu setkání vyhovující situaci ve třídě. Cíle jsou v průběhu upravovány a hodnoceny. 

Do programu je možnost zařadit standardizovanou diagnostiku kolektivu (B-3, B-4, socioklima).

Cílem programu je znovu nalézt stabilitu kolektivu, nastavit bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné a dále pracovat na nastavení pozitivních norem a zdravého klimatu třídy. Součástí je doporučení metod práce se třídou pro třídního učitele, konzultace s vedením školy, v případě potřeby i s rodiči vybraných žáků.