Programy všeobecné primární prevence

"Radostným srdcem zkrásní tvář" Př 15, 13

Třída jako tým

Prevence šikany

Podpora pozitivního klimatu v kolektivu

Návazný zážitkový program pro třídní kolektiv zaměřený zejména na prevenci šikany a jiných rizikových projevů chování v kolektivu. Pomocí prožitků, aktivit, her a diskusí pracujeme se třídami na podpoře pozitivních prvků kolektivu a posilování protektivních faktorů. 

Programy probíhají 2 - 3x za rok s rozestupem jednotlivých setkání podle potřeby. 

Program těchto setkání je nastavován na míru třídě, po konzultaci s třídním učitelem. V průběhu roku mohou být dílčí cíle programu upraveny podle aktuálních potřeb kolektivu.  

Určeno pro: 5. ročník I. stupně ZŠ, II. stupeň ZŠ, I. ročník SŠ

Cena: 350,-/žák/ jedno setkání. Tuto cenu jsme schopni snížit, díky podpoře sponzorů a dárců, až na 150,- za žáka na jedno setkání. Pro více informací nás kontaktujte.

Workshopy

Programy všeobecné prevence

Jednorázové workshopy pro třídní kolektivy zaměřené na různé druhy rizikového jednání. Interaktivní a edukační aktivity dávají žákům možnost proniknout hlouběji do daného tématu a lépe se v něm zorientovat. 

Workshopy probíhají vždy prostorách školy, v délce dvou vyučovacích hodin. 

Námi nabízené workshopy pokrývají témata: média a sociální sítě, finanční gramotnost, muži, ženy a partnerství, iluze a manipulace v médiích i jinde, bezpečnost na ulici a další. 

Cena: 600,-/třída

Co na to účastníci?


"Naučila jsem se, že každý má své místo jak v životě, tak v týmu a každý je pro "skupinu" důležitý, ať už je jakýkoliv." 

"Začali jsme si dávat pozor na to, aby se všichni začali zapojovat do celkového chodu třídy. Abychom každý měli svoje slovo. "

"Během programů jsem pochopil, že jsme třída a ne jednotlivci! Začali jsme se všichni víc kamarádit a jsme jedna velká parta - 6.A."

Všeobecné podmínky účasti

Podmínky účasti, které se vztahují jak na účastníka programu, tak na školu, která program objednává, naleznete zde:

Máte zájem o program pro vaši třídu?

Napište nám a my se vám co nejdříve ozveme zpět

Podpořte naši organizaci!

Budeme rádi za jakoukoliv formu podpory - více zde.